Klíčové slovo Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století

č. 2012, 3
Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně