Klíčové slovo informační věda

č. 2016, 4
Setkání s prof. Marií Königovou aneb jak nepromarnit svůj čas

č. 2015, 2-3
15th International Conference on Scientometrics and Infometrics 2015

č. 2013, 3
ISSI 2013