Klíčové slovo historické budovy

č. 2019, 1
Rozhovor s Ing. Janem Škodou