Klíčové slovo EBLIDA

č. 2011, 3-4
Digitalizace a dlouhodobá archivace