Klíčové slovo doplňování knihovních fondů

č. 2012, 2
Modul akvizice v Aleph