Klíčové slovo dlouhodobá archivace

č. 2012, 1
Sherpa/RoMEO, institucionální repozitář AV ČR a otevřený přístup (open access)

č. 2012, 1
Archivace webových zdrojů AV ČR

č. 2011, 3-4
Konference PASIG 2011 (Londýn)