Klíčové slovo čtečky elektronických knih

č. 2012, 2
E-books v Knihovně AV ČR