Klíčové slovo citační rejstříky

č. 2018, 3
Seminář Web of Science Core Collection 2018

č. 2016, 1
Seminář Web of Science

č. 2013, 2
Seminář Web of Knowledge 2013

č. 2012, 2
Bibliometrický seminář ve Vídni