Klíčové slovo Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800

č. 2015, 1
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT)

č. 2012, 3
Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně