Klíčové slovo Berlin Open Access Conference

č. 2017, 1
13th Berlin Open Access Conference

č. 2013, 4
Berlin 11 Open Access Conference

č. 2012, 4
10. ročník „Berlin 10“ konference v Jihoafrické republice