Klíčové slovo Asociace knihoven vysokých škol České republiky

č. 2012, 2
5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě