Lístkový katalog
?
Card Catalogue  
Zvolte písmeno 
  
  Select the letter
 
 
K prohledávání katalogu použijte roletku pod žlutým otazníkem.
(Pozn.: lístky s razítkem N jsou neplatné.)
 
Use the pull-down menu under the yellow question-mark to explore catalogue.
(Note: cards with N-stamp are null and avoid.)
 
 
Optimalizováno pro rozlišení 800×600 pix.Optimized for resolution 800×600 pix.
 

[Homepage]