Akademie věd České republiky / Academy of Sciences of the Czech Republic

HISTORICKÝ ÚSTAV / HISTORICAL INSTITUTE

Lístkový katalog Knihovny Historického ústavu 1921-1991 
Lístkový katalog Ústavu pro dějiny střední a východní Evropy (do r.1991) 
Österreich. Statistik - výroční zprávy 
Kandidátské práce obhájené v Historickém ústavu 
Sbírkový katalog  
Časopisy 
Bibliografické záznamy za léta 1982 - 1989 
Bibliografické záznamy zahraničních bohemik za léta 1960 - 1989  
Katalog atlasů  [Knihovna AV ČR]