Objednávka výpůjčky ze zahraničí pro knihovny

Před podáním objednávky si můžete ověřit a případně doplnit bibliografické údaje vyhledáním např. v Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

Údaje o objednaném dokumentu