Objednávka kopie z KNAV pro knihovny

Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu koncového uživatele (můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky. Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, § 30

Údaje o objednaném dokumentu