Archiv rubriky: New in library

Odborné školství a odborné vzdělávání: fungování systému, problémy praxe a výzkum

Historie šílenství v době klasicismu

Hello world: jak zůstat člověkem ve světě algoritmů

Čtenáři, vrať se: mozek a čtení v digitálním světě

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi

Psychopat v mém mozku

Co je život?: jak se chemie stává biologií

Biologie umění

Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě

Koněv: osvoboditel nebo okupant?