Back to projects overview

Projects by grantee: Helena Trinkewitzová

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018
More

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017
More

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění a profesorské knihovny gymnázia Křemencova ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016
More

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015
More

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014
More

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2013
More

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2012
More