Back to projects overview

Projects by grantee: Michal Pšenička

Digitalizace Hvězdářské ročenky, Geologického sborníku a Hospodářských dějin (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015
More

Digitalizace Sborníku Československé spol. zeměpisné, Vesmír, Archiv orientální (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014
More

Mikrofilmování a digitalizace Věstníku Královské české společnosti nauk (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2012
More