Back to projects overview

Projects by grantee: Renáta Polednová

Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností a Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017
More