Back to projects overview

Projects by grantee: Mgr. Martina Nezbedová

Digitalizace Věstníku Československé společnosti zoologické a Sborníků výzkumných ústavů zemědělských (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016
More