Back to projects overview

Projects by grantee: Ing. Martin Lhoták

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (EODOPEN)

Source of funding : Creative Europe Culture sub-programme
Period of realisation: 2019–2023
More

RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2018–2022
More

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2018–2022
More

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)

Source of funding : MŠMT – Projekty velkých infrastruktur
Period of realisation: 2019–2022
More

LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION)

Source of funding : OP VVV
Period of realisation: 2020–2022
More

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2016–2020
More

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2016–2020
More

DARIAH ERIC Sustainability Refined – DESIR

Source of funding : EU – HORIZON 2020
Period of realisation: 2017–2019
More

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2019
More

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2018
More

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2018
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2018 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018
More

CPK – zapojení knihoven se systémem Clavius (VISK 3)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018
More

ProArc – rozšíření produkčního systému ProArc o zpracování elektronických publikací (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018
More

Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2017
More

Digital Humanities – informační portál

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2017
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017
More

ProArc – podpora zvukových dokumentů (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017
More

Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017
More

Akce související s výročím Karla IV.

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2016
More

Portál Digital Humanities

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2016
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2016 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016
More

Česká digitální knihovna – servisní a vývojové práce v roce 2016 (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016
More

Kramerius – podpora vývoje v roce 2016 a Proof of koncept přechodu na Fedoru 4 (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016
More

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2012–2015
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2015 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014, II. část (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014
More

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014
More

Centrální portál knihoven (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2013
More

Centrální portál: etapa 2012 (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2012
More