Back to projects overview

Zpřístupnění informačních zdrojů (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2013

Total grant: 163 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 163 000,00 Kč
2013 163 000,00 Kč