Back to projects overview

Vytváření záznamů článků do databáze ANL (VISK 9)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 231 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 231 000,00 Kč
2016 231 000,00 Kč