Back to projects overview

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2018

Total grant: 162 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 162 000,00 Kč
2018 162 000,00 Kč