Back to projects overview

Vytváření a obohacení záznamů článků pro databázi ANL (VISK 9)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2013

Total grant: 175 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 175 000,00 Kč
2013 175 000,00 Kč