Back to projects overview

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2012

Total grant: 420 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 420 000,00 Kč
2012 420 000,00 Kč