Back to projects overview

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014

Total grant: 440 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 440 000,00 Kč
2014 440 000,00 Kč