Back to projects overview

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015

Total grant: 39 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 39 000,00 Kč
2015 39 000,00 Kč