Back to projects overview

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 29 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 29 000,00 Kč
2017 29 000,00 Kč