Back to projects overview

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění a profesorské knihovny gymnázia Křemencova ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 180 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 180 000,00 Kč
2016 180 000,00 Kč