Back to projects overview

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 168 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 168 000,00 Kč
2017 168 000,00 Kč