Back to projects overview

ProArc – rozšíření produkčního systému ProArc o zpracování elektronických publikací (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018

Total grant: 605 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 605 000,00 Kč
2018 605 000,00 Kč