Back to projects overview

ProArc – podpora zvukových dokumentů (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 670 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 670 000,00 Kč
2017 670 000,00 Kč