Back to projects overview

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Source of funding : MK ČR – NAKI
Period of realisation: 2018–2022

Total grant: 25 431 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 3 781 000,00 Kč
2018 216 000,00 Kč
2019 598 000,00 Kč
2020 982 000,00 Kč
2021 1 251 000,00 Kč
2022 734 000,00 Kč