Back to projects overview

Mikrofilmování a digitalizace Věstníku Královské české společnosti nauk (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2012

Total grant: 200 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 200 000,00 Kč
2012 200 000,00 Kč