Back to projects overview

Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 2 359 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 2 359 000,00 Kč
2017 2 359 000,00 Kč