Back to projects overview

Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven 16. století

Source of funding : GAČR
Period of realisation: 2012–2014

Total grant: 923 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 923 000,00 Kč
2012 318 000,00 Kč
2013 305 000,00 Kč
2014 300 000,00 Kč