Back to projects overview

Digitalizace Věstníku Československé společnosti zoologické a Sborníků výzkumných ústavů zemědělských (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 174 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 174 000,00 Kč
2016 174 000,00 Kč