Back to projects overview

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách – pokračování

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2017

Total grant: 125 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 125 000,00 Kč
2017 125 000,00 Kč