Back to projects overview

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Source of funding : Strategie AV21
Period of realisation: 2018

Total grant: 122 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 122 000,00 Kč
2018 122 000,00 Kč