Back to projects overview

Digitalizace Hvězdářské ročenky, Geologického sborníku a Hospodářských dějin (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015

Total grant: 195 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 195 000,00 Kč
2015 195 000,00 Kč