Back to projects overview

Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností a Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky (VISK 7)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 158 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 158 000,00 Kč
2017 158 000,00 Kč