Back to projects overview

Česká digitální knihovna – servisní a vývojové práce v roce 2016 (VISK 1)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 574 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 574 000,00 Kč
2016 574 000,00 Kč