Back to projects overview

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2018 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2018

Total grant: 657 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 657 000,00 Kč
2018 657 000,00 Kč