Back to projects overview

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 686 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 686 000,00 Kč
2017 686 000,00 Kč