Back to projects overview

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2016 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 737 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 737 000,00 Kč
2016 737 000,00 Kč