Back to projects overview

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2015 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2015

Total grant: 995 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 995 000,00 Kč
2015 995 000,00 Kč