Back to projects overview

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014 (VISK 8)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2014

Total grant: 1 260 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 1 260 000,00 Kč
2014 1 260 000,00 Kč