Back to projects overview

Bohemikální tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2016

Total grant: 154 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 154 000,00 Kč
2016 154 000,00 Kč