Back to projects overview

Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Source of funding : MK ČR – VISK
Period of realisation: 2017

Total grant: 132 000,00 Kč
Funds for LCAS
In total 132 000,00 Kč
2017 132 000,00 Kč